EN

הצוות שלנו

צוות PHOTO IS:RAEL מורכב מפילנתרופים, צלמים, אמנים ופעילים חברתיים אשר פועלים תחת החזון ״לחברה טובה יותר בשפת הצילום״. הצוות מורכב מעובדים לצד מתנדבים רבים העושים למען הקהילה ולמען האמנות באהבה. אנו מודים לכל אנשי הצוות, השותפים והחברים על ההשקעה היומיומית והבלתי-פוסקת לקדם עשייה מבורכת בשפת הצילום.

 

יצחק גורן

מייסד שותף וחבר דירקטוריון

אייל לנדסמן

מייסד, מנכ"ל ומנהל אמנותי

ציון בהלול

יושב ראש דירקטוריון

אמיר דורי

מנהל הפעילות החברתית

מיה ענר

אוצרת ראשית, פסטיבל הצילום הבינלאומי

איתי בר-יוסף

מנהל שיתופי פעולה ופרויקטים

טל מורי

מנהלת משרד

הילה בשן

מנהלת פיתוח וגיוס משאבים

בוקי קמחי

ראשת תחום חינוך והכשרה

מאיה נאמן

מנהלת קהילת PHOTO IS:RAEL, קורסים וסדנאות

עינת טורס

ניהול רשתות חברתיות

יערה רז חקלאי

אוצרת

נפתלי (תלי) עידן

חבר דירקטוריון

שלום שפילמן

חבר דירקטוריון

דרורית צ׳צ׳יק

חברת דירקטוריון

מתי קרפ

חבר דירקטוריון

דודי תדמור

חבר דירקטוריון

שותפים לדרך

לוגו של וואטסאפ