EN

מאמרים

PHOTO IS:VOICE פעילות חברתית בשפת הצילום – מחקר הערכה אפריל, 2023


למידע נוסף

״רק אנחנו יכולים לספר על החיים שלנו״ – ד"ר רבקה הלל לביאן


למידע נוסף

נראות והקשבה ככלי לשינוי חברתי, Photovoice והגישה הנרטיבית – ד"ר רבקה הלל לביאן


למידע נוסף

הפעילות החברתית של PHOTO IS:RAEL – אייל לנדסמן, 2021


למידע נוסף

מאמפתיה לפעולה – אייל לנדסמן, 2021


למידע נוסף

ביקורתית, מחאתית, אקטיביסטית: ארטיביזם ופעולת האמנות הישירה – יערה רז חקלאי, 2020


למידע נוסף

עוקף גן שמואל – יערה רז חקלאי, 2020


למידע נוסף
לוגו של וואטסאפ