EN

התמונה צולמה בקהילה היהודית באדיס אבבה כחלק מפעילות PHOTO IS:VOISE

PHOTO IS:RAEL הינה חברה לתועלת הציבור ללא כוונות רווח.
פעילי הארגון הינם פילנתרופים, צלמים, אמנים ופעילים חברתיים העושים למען הקהילה בהתנדבות על מנת לקדם את החזון ״לחברה טובה יותר בשפת הצילום״.
אנו מזמינים אתכם לתרום ובכך לאפשר פעילות חברתית ענפה. כל תרומה היא משמעותית.
לארגון יש אישור ניהול תקין ואנו מפרסמים דו״חות כספיים כנדרש על-פי חוק.
התרומה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46א' לפקודת מס הכנסה.

לפרטים נוספים ותרומה לחצו כאן

מסמכי הארגון

תעודת חברה לתועלת הציבור
אישור סעיף 46
אישור ניהול תקין
אישור שינוי שם לפוטו ישראל

 

לפניות בנושא תרומות ניתן לפנות לאמיר דורי, מנהל הפעילות החברתית, במייל: amir@photoisrael.org

לוגו של וואטסאפ