EN

אסנת בר-אור, קבוצת פרהסיה

ביקורתית, מחאתית, אקטיביסטית: ארטיביזם ופעולת האמנות הישירה – יערה רז חקלאי, 2020

"ביקורתית, מחאתית, אקטיביסטית: ארטיביזם ופעולת האמנות הישירה", יוצרות שינוי: אמנות ואקטיביזם בישראל, הוצאת אחותי למען נשים בישראל, תל אביב 2021
יערה רז חקלאי, 2020

המאמר עוסק בהגדרתה של אמנות אקטיביסטית, סוקר את ראשית התפתחות הארטיביזם ובוחן את פועלם של אמנים ואמניות אקטיביסטים.

למאמר המלא לחצו כאן

 

לוגו של וואטסאפ