EN

נערות מרהט מציגות את צילומיהן, שצולמו במסגרת פעילות RAEL:IS PHOTO ,פסטיבל הצילום הבינלאומי, 2017

הפעילות החברתית של PHOTO IS:RAEL – אייל לנדסמן, 2021

הפעילות החברתית של PHOTO IS:RAEL, על בסיס מתודת PHOTOVOICE – סיכום שש שנות פעילות 2014-2021
אייל לנדסמן, 2021

ב-2014 הבשיל הניצן הראשון של הפעילות החברתית של RAEL:IS PHOTO ויצר תהודה גדולה בציבור ובקרב המבקרים. עם השנים הפעילות הלכה והתרחבה והפכה לשופר משמעותי המשמיע את קולן של אוכלוסיות מוחלשות בחברה הישראלית, באמצעות צילום משתתף , על בסיס מתודת Photovoice .כך תיארה מורה לחינוך מיוחד ב בית הספר קורצ' אק בפתח תקווה את התהליך שעברה קבוצת תלמידים עם מוגבלות שכלית שהציגה בפסטיבל הצילום הבינלאומי השנתי בתל אביב

למאמר המלא לחצו כאן

 

לוגו של וואטסאפ