EN

PHOTO IS:VOICE: הצילום ככלי לשינוי חברתי הוא ספר בפורמט אלבומי בהוצאת PHOTO IS:RAEL בו אנו מסכמים שש שנים של פעילות בשפת הצילום.

הספר חושף את הפעילות החברתית המבוססת על מתודת Photovoice, המיושמת על בסיס האמונה שלכל אדם בחברה ישנה הזכות להציג את עצמו, לשקף את עולמו לסביבה ולומר את דברו באופן ישיר ובלתי-אמצעי. זוהי פעילות ייחודית, שבה מנחי קבוצות, אשר עברו הכשרה ייעודית, מקנים למשתתפים ולקהילה שהם פועלים בה כלים בשפת הצילום, כדי שיוכלו לצלם בעצמם וליצור מסר ישיר – שיעבור מהיחיד והקהילה אל החברה.

בספר PHOTO IS:VOICE מוצגים דימויים והיכרות עם 27 קהילות לצד מאמרים תיאורטיים והיסטוריים. זוהי נקודת ציון לאנשי מקצוע בתחום הצילום החברתי. הספר, בין כ-200 עמודים, מבקש להוות שופר לאוכלוסיות מוחלשות מרחבי הארץ, וכן לתת במה מכובדת לצילום ככלי להשמעת קול ולשינוי חברתי.

מעוניינים בעותק של הספר?

תוכלו להגיע לאסוף אותו מתל אביב, בתיאום מראש בלבד. פנו למייל info@photoisrael.org או בטלפון 058-6601519

נשמח לשלוח אותו אליכם.ן בדואר רשום בארץ בעלות של 25 ₪, תוך חמישה ימי עסקים ובכפוף לזמני אספקה של דואר ישראל.


לוגו של וואטסאפ