EN

ערב ההתרמה לפעילות החברתית של PHOTO IS:RAEL

ערב התרמה לפעילות החברתית של PHOTO IS:RAEL

1 באפריל 2024

מרכז ענב לתרבות, אבן גבירול 71, תל אביב

אביתר בנאי
עוגן במים – מופע סולו

תמיכתכם/ן בערב תאפשר לנו להשמיע את קולם של המפונים מדרום ומצפון, לחזק ולשקם את שורדי הטבח ונפגעי המלחמה, ביניהם גם לוחמות ולוחמים הסובלים מפוסט טראומה.
מאז ה-7 באוקטובר, נפתחו כ-35 קבוצות של בני נוער ובוגרים שנעקרו מבתיהם ומשגרת חייהם, בעזרתכם/ן נמשיך לתמוך בהם וללוות אותם, עד שיחזרו הביתה!

תכנית הערב:

> 19:30 קבלת פנים

> 20:00 תחילת אירוע

לרכישת כרטיסים:

300₪ / 600₪ / 1200₪


*כרטיס הכניסה לערב מוכר כתרומה לצרכי מס לפי סעיף 46 א׳

PHOTO IS:RAEL הינה חברה לתועלת הציבור הפועלת למעלה מעשור

למימוש חזונה להשמיע את קולן של קהילות מגוונות באמצעות שפת הצילום

לא יכולים להגיע? נודה לתמיכתכם בפעילות החשובה:
https://www.jgive.com/new/he/ils/collect/donation-targets/70626/amount

לפרטים נוספים:
058.6601519 | info@photoisrael.org

לוגו של וואטסאפ