EN

צילום: אדל ראמר, נירים, "מרינה ושרלוק".

קול קורא לתושבי הדרום והצפון נפגעי מלחמת אוקטובר 2023 להשתתפות בתערוכה בפסטיבל הצילום הבינלאומי

PHOTO IS:RAEL וקרן משפחת צבי ועפרה מיתר מזמינים את תושבי הנגב המערבי והגליל שנפגעו ונעקרו מבתיהם בעקבות מלחמת אוקטובר 2023, המצלמים ומתעדים את עצמם, משפחותיהם וקהילותיהם להציע צילומים לתערוכה בנושא אשר תוצג בפסטיבל הצילום הבינלאומי ה-11, שיתקיים במרץ-אפריל 2024 בתל אביב.

ממדי אסון ה-7 באוקטובר והמלחמה המתחוללת בדרום ובצפון מאז בלתי נתפסים בכל קנה מידה ולא ניתנים להשוואה לשום אסון שפקד את מדינת ישראל מעולם. אנשים רבים, כאלה שהצילום הוא מקצועם וכאלה שלא, תיעדו ומתעדים את הזוועות, ההרס, העקורים והמלחמה. בתוך ים הדימויים והסרטונים המציף את אמצעי התקשורת והרשתות החברתיות בחודשים האחרונים – קולם של נפגעי המלחמה שנעקרו מבתיהם כמעט ואינו נשמע באופן ישיר ואותנטי.

פסטיבל הצילום הבינלאומי וקרן משפחת צבי ועפרה מיתר מבקשים להוות השנה פלטפורמה המאפשרת לקהילות וליחידים מהדרום ומהצפון להשמיע את קולם באמצעות שפת הצילום ומקדישים את פרס מיתר לשנת 2024 למטרה זו.

תושבי הנגב והגליל שנעקרו מבתיהם, שנפגעו במלחמה, המצלמים את המציאות שנכפתה עליכם –נשמח לקבל מכם צילומים המתעדים את עצמכם, משפחותיכם וקהילותיכם, צילומים המבטאים את הלך הרוח, עומק השבר, הכעס, האבל והחורבן, וגם את הרגעים של שמחה, חמלה ותקווה בתוך הכאוס הגדול.

 

לפרטים נוספים והגשה

לוגו של וואטסאפ