EN

אוטופיה | קרלו בווילאקווה

המונח אוטופיה, שנטבע ב-1516 על ידי סר תומס מור, מתאר מערכת חברתית שחבריה חולקים אידיאולוגיות ועקרונות משותפים; בה ערכם של נכסים פרטיים וכסף מתבטל. אבל מהי אוטופיה בימינו אנו? קהילות שונות ברחבי העולם המירו תפיסות אינטלקטואליות מופשטות לכדי חוויות המבוססות על תכונות אנושיות. אבל האם קהילות אלו אכן מאפשרות צורות קיום חלופיות? קהילות אלו, המאזכרות מעבדות לחקר החברה, שואבות השראה מחזון אחר של העולם, כזה שמאפשר להן ליצור מציאות חדשה במקום אחר.

كارلو بيفيلاكوا
ايطاليا
المدينة الفاضلة
2017

לוגו של וואטסאפ