EN

בני הסאמי, פעם חיינו בטונדרה | נטליה ספרונובה

בכפר לובוזרו, בחצי האי קולה שברוסיה, חיים דורות של רועי איילים אשר מסורותיהם כמעט נעלמו עקב התיישבות הסובייטים במקום בשנות העשרים של המאה ה-20. הרועים נאלצו לעבוד במשק חקלאי שיתופי המכונה קולחוז, שפתם ותלבושתם המסורתית נאסרו, ונלקחה מהם הזכות להיות מאופיינים כבני הסאמי. כיום, קהילת הסאמים מלובוזרו, המונה כ-1,500 חברים, נחושים לשמור על תרבותם ומסורותיהם ארוכות השנים. הם נלחמים בתיירות המונית ומקימים כיתות אמן כדי להעביר הלאה את מורשתם. הם גאים בהיסטוריה שלהם, ונוקטים במאמצים לשמור על שיטות אבותיהם תוך כדי הסתגלות לאורח חיים מודרני.

ناتاليا سبرونوفا
فرنسا
شعب سامي، عشنا ذات مرة في التندرا
2019 – 2021

לוגו של וואטסאפ