EN

גלריה המשרד

ביקור מקרי של גרשטיין ברחבת ריקודים על גדות הסיין בפריז בקיץ 2000 התגלגל והפך לצפייה יומיומית, שהולידה את סדרת התצלומים "טנגו על הסיין".

לוגו של וואטסאפ