EN

דניאל זלאי | נובוגן

הפרויקט נובוגן (2017–2018) מתמקד בזן תרנגולות באותו שם – סוג מיוחד של תרנגולות מטילות, שפותח במטרה להשתמש בביצים לייצור מוצרים פרמצבטיים כמו תרופות וחיסונים. דרך בחינת הגידול המתועש של תרנגולת נובוגן לבנה, מעלה העבודה שאלות על ביוטכנולוגיה ועל יחס האדם לטבע. במקביל, העבודה מציבה את התרנגולת כמטאפורה שדרכה היא עוסקת בתפיסה הקפיטליסטית של כוח העבודה ובקיום שלנו עצמנו כסחורה.

בלב הפרויקט עומד מיצב שכולל 168 דיוקנאות אינדיבידואליים של תרנגולות. למיצב מצטרפת סדרת תצלומים שמתעדים את מתקני ותהליך ייצור החיסון. החלק האחרון מציג ציטוטים נבחרים מתוך מדריך הניהול של נובוגן לבנה וחומרים שיווקיים של החברה שמייצרת אותן.

הצגת הפרויקט התאפשרה תודות לתמיכת המרכז לצילום עכשווי ע"ש רוברט קאפה, בודפשט ושגרירות הונגריה.

 

 

 

מציג:
דניאל זלאי

לוגו של וואטסאפ