EN

החיים ביישובים בדווים בנגב – בין תיעוד לביקורת

התערוכה מציגה עבודות של צלמים בדואים מיישובים מוכרים ובלתי מוכרים בנגב, המתעדים את מציאות חייהם ואת מאמצי ההישרדות שלהם ושל משפחותיהם. הם מעלים סוגיות של זהות, "אחרות", מעמד האישה, ארעיות, בית, כבוד, מסורת, אסתטיקה, חפצים, סביבה ומוסכמות חברתיות מנקודת מבט שאיננה אוריינטליסטית או אקזוטית.
כולם נולדו וגדלו בחברה המשמרת את המסורת, את האסתטיקה ואת הצביון הייחודיים לה, אך אינה מנותקת מהחברה, מהפוליטיקה ומהמוסכמות הדינמיות השונות בתכלית שסביבה.

התערוכה בחסות המרכז הקהילתי רהט ועירית רהט

לשמיעת אודיו אודות המציגות:

שרה שחדה
בסמה אבו חוטי

מציגים:
מראוה עבדאלקדר, שרה שחדה, איוב אבו מדיעם, אלא אבו עליון, סמאח אבו עליון, אמאני אבו קריאנת, בסמה אבו חוטי.

אוצרת:
דרורית צ׳צ׳יק

לוגו של וואטסאפ