EN

הפנטום הנאצי | דנה אריאלי

סדרת תצלומי ״הפנטום הנאצי" מהווים חלק מפרויקט מקיף במסגרתו מתעדת אריאלי שרידים אדריכליים של שלטונות דיקטטוריים מן המאה העשרים. הצילומים עוסקים בשרידים הניצבים כיום במרחבים אורבניים, ובכוחם לשפוך אור על תרבות הזיכרון כפי שהיא מתקיימת בהווה. העבודה המתמשכת של אריאלי על הסדרה החלה בשנת 2009 בעקבות מחקריה על הדיקטטורה הנאצית. במסגרת העבודה על הסדרה, פרסמה אריאלי טרילוגיית ספרים: ״הפנטום הנאצי״ (2014), ״פנטומים: מסעות בעקבות שרידי דיקטטורות״ (2016), ו״הפנטום הציוני״ (2021). אריאלי מזמנת דיאלוג עם הקהל אודות הצילומים באמצעות אתרי האינטרנט של הפרויקטים המהווים פלטפורמה לשיח.

دانا أرئيلي
إسرائيل
النازية الشبح
2009 – اليوم

לוגו של וואטסאפ