EN

CALL FOR ACTION

CALL FOR ACTION

פרויקט זה הוא שיתוף פעולה בין PHOTO IS:RAEL ובין האקדמיה לעיצוב ואמנות בברטיסלבה, בו מוצגות שתי תערוכות זו לצד זו. באחת מציגים עשרה צלמים ישראלים ובשניה מציגות ארבע אמניות סלובקיות את הפרשנות שלהם לנושא – CALL FOR ACTION – קריאה לפעולה.

זה הזמן

אוצרים: אייל לנדסמן ויערה רז חקלאי
תמונה עליונה: איב גרונלונד

בדומה ל'הנעה לפעולה' (Call to Action) – הוראה בעולם השיווק הניתנת לקהל יעד על מנת לעורר בהם תגובה מיידית לביצוע פעולה, תערוכה זו מהווה קריאה לפעולות שיביאו לשינוי בתחומים עכשוויים בוערים, ביניהם זכויות פליטים בארץ ובעולם, יחס לבעלי חיים, עוני ואי-שוויון חברתי, בעיות סביבתיות מקומיות וגלובליות בראשן שימוש עודף בפלסטיק, והשתקה של בעיות בריאותיות. הצלמים המציגים מבקשים לעורר בקרב הצופים תגובה מחשבתית ומעשית גם יחד בנוגע לנושאים הללו, הדורשים התייחסות מיידית, ואלו מקבלים ביטוי דרך אסתטיקה ויזואלית בתצלומים, הזוכים בתערוכה זו לחשיפה ראשונה.

שמות האמנים:
יעל ליכטנשטיין
פיני שניר
עדו הלוי
ג'קלין תלם
טלי נבו
גבריאל לייטנר
ליאור קיש – שאול
עתליה כ"ץ
איב בירגיטה גרונלונד
איגור זייגר

גופי העבודה המוצגים בתערוכה נוצרו בתהליך משותף בין הצלמים לאוצרים, במסגרת PHOTO IS:RAEL.

לוגו של וואטסאפ