EN

חדר בריחה

מיטה רחבה, ארון נעליים עמוס לעייפה, ארון תכשיטים גדוש, מתלה מעילים, בובה ורודה, ספה, חלון, מראה. חדר מלא מכל טוב, מלא עד אפס מקום, עוד רגע מתפקע. במיצב הצילומי חדר בריחה משחזרת ורד רוזן את זיכרון חדרה הפרטי – חלל המתקיים בטווח שבין המציאות והפנטזיה, בין התיעודי והבדיוני, מזמין ומאיים גם יחד.

אוצר
אסף גאם הכהן

מציגה
ורד רוזן

לוגו של וואטסאפ