EN

חוף הים | איסמעיל פרדואוס

ארצות הברית
חוף הים
2020-2022
בשובו לקוקס בזאר, בנגלדש, בתום תקופה ממושכת בארצות הברית, הופתע איסמעיל פרדואוס לגלות עד כמה זכרונותיו תואמים את המציאות העכשווית בחוף הים המקומי: באי החוף אוספים צדפים, מפסלים בחול, וצופים בזוגות מצטלמים על רקע הגלים. פרדואוס טוען ש"יש בחוף תחושה מתמדת של חוסר דחיפות, כאילו הזמן מבקש להקל על הנטל של כל מי שמגיע אליו. החוף, נשאר כפי שהיה בילדותי, ועם זאת מלא בהפתעות". סדרת צילומים זו מטילה אור על היבטים של חיבור ונתק המופנים כלפי אזור הטעון בזיכרון אישי וקולקטיבי גם יחד, בהתבסס על היכרותו ותפיסת עולמו של הצלם את תרבות החופים בבנגלדש.

اسماعيل باردوس
الولايات المتحدة
شاطئ البحر
2020-2022

לוגו של וואטסאפ