EN

מריה רוזנבלט | הנני

מי אני?
מה אני?
איך אני?

אתמול הייתי ילדה, היום אני אישה, מחר אהיה קשישה.
אתמול ניגנתי בכינור, היום אני מציגה בתערוכה, מחר אשיט את ספינתי מעבר לאופק.
שלשום הייתי אדוקה בדעותיי, היום אני עם ראש פתוח, מחרתיים אזרום.
לפני יומיים גרתי ברוסיה, היום אני נהנית מהשקיעה בחוף בתל אביב, בעוד שלושה ימים אעלה על מטוס ואנדוד בעולם.
לפני שבועיים הייתי נוצרייה, לפני שבוע התגיירתי, היום אני לא מגדירה את עצמי שייכת לדת כלשהי.
הבוקר הייתי טבעונית, בצהריים אכלתי צמחוני, בערב אזמין מנה בשרית.

האם אני יכולה להיות ילדה וקשישה בזמן שאני אישה?
איך עלי להגדיר את עצמי אם אני עוסקת בכמה תחומים שונים? האם אני צריכה לשמור אמונים לתחום מסוים ולהתמקד רק
בו?
לאיזה מקום וחברה אני שייכת? האם אני צריכה בכלל להשתייך למקום ולחברה כלשהם?

נקודת המפגש בין כל ההתגלמויות האלו לאורך רצף החיים המשתנים מתרחשת
ברגע הזה, במרחב הזה.
הנני כאן ועכשיו מגלה את עצמי בכל פעם מחדש.

אמנית:
מריה רוזנבלט

לוגו של וואטסאפ