EN

על השפה הלאומית | ברוך ואן סיזה

הסדרה ״על השפה הלאומית״ חוקרת שפות הנמצאות בסכנת הכחדה באמריקה, בערך מאה במספר, באמצעות דיוקנאות קונספטואליים של דוברי השפה האחרונים שנותרו, תוך שימוש במושגים חזותיים ופואטיים המבוססים על השפות עצמן. בתהליך עבודה משותף מצאו ברוך ואן סיסה והדוברים מושגים ייחודיים הקיימים בשפות השונות, מתוכם יצר דימויים קונספטואליים הנותנים במה לדובר, תרבותו ומוצאו.

לוגו של וואטסאפ