EN

צפון קוריאה | סטפן גלדיאו

המשטר הרודני והשושלתי בצפון קוריאה בחר בתעמולה המתייחסת לאנשיו כבלתי נראים. סטפן גלדיאו בחר לצלם פורטרטים, אתגר במדינה שבה הפרט והדיוקן לא קיימים, שבה הכל מתנהל באופן קהילתי וקולקטיבי. תחת ליווי צמוד לאורך כל שהותו בצפון קוריאה, יצר גלדיאו מרחב חופשי בתוך המסגרת שנכפתה עליו. באמצעות בחירתו בצילום דיוקנאות בסטודיו בתנוחה חזיתית ומבט ישיר, הוא מאזכר את הקודים החזותיים של התעמולה, תוך שימוש בגישה המקנה תחושת היכרות, שהינה כמעט מובנת לאזרחים הצפון קוריאנים.

לוגו של וואטסאפ