EN

קהילה מייצרת בריאות – שיתוף פעולה בין Merck לנאלא באתיופיה

משנת 2011 ארגון בריאות הציבור הישראלי נאלא מתמחה בעבודה עם הקהילה להבנת הסיבות לתחלואה ולמציאת פתרונות מקומיים וחדשניים לצמצום התחלואה. ב-2017 חברו חברת התרופות Merck ונאלא לקידום הבריאות בדרום מערב אתיופיה. בפרויקט המשותף עם מרק התמקדנו במחלה הנקראת בילהרציה או Snail Fever, שנגרמת משימושים שונים בנהרות שבהם המים אינם נקיים.

תמונות התערוכה מראות את החיים בקהילה ואת השימוש בנהר, וכן את הדרכים שבהן הקהילה פועלת לשמירה על בריאות ילדיה, באמצעות חינוך לבריאות, חלוקת תרופות ויצירת תשתיות בסיסיות למים וסניטציה.

בתוך שלוש שנים פחתה התחלואה ביותר מ-60%. אנו ממשיכים לפעול למיגור מלא של התחלואה בקהילה. בעקבות הצלחת הפרויקט הזה ופרויקטים נוספים, נאלא עובדת עם ממשלת אתיופיה ומשרד הבריאות האתיופי על יישום של תוכניות לאומיות למניעת תחלואה, וכן מתחילה לעבוד עם ממשלות נוספות.

נאלא וMerck מבקשות להביע את תודתן העמוקה לכל אחד מהמצולמים, הן על הכנסת האורחים, הן על שיתוף חייהם בגלוי.

תמונה עליונה: עדי ירדן

מידע נוסף על העבודה נמצא באתר www.nalafoundation.org

התערוכה בשיתוף נאלא וMerck.

   

לוגו של וואטסאפ