EN

רצח העם של בני הרוהינגיה | היידר חאן

ב-2016, המשטר במיאנמר החל דיכוי צבאי מחריד נגד בני הרוהינגיה, קבוצת מיעוט מוסלמית המתגוררת במחוז ראקין שבמערב מיאנמר. בני הרוהינגיה המכונים "האנשים משום מקום,״ או "אנשי הסירה", לכודים במציאות של דה-הומניזציה מאיימת בצלו של אפרטהייד. משוללי אזרחות על ידי ממשלת מיאנמר, הם נאלצים לברוח מארצם למדינות שכנות, בהן הם שוב נתקלים בסירוב מפאת חוסר בתעודות מתאימות כגון דרכון או ויזה. יצירתו של חאן מבוססת על אירועים שהתרחשו במהלך רצח העם מהגדולים שידע העולם המודרני, ומגוללת את סיפורה של קהילה קרועה על ידי אפרטהייד, אפליה וטרור.

هيدر خان
الهند
الإبادة الجماعية للروهينجا
2020

לוגו של וואטסאפ