EN

שבט המונדארי והפרות היקרות להם | פרנס לקלרק

שבט המונדארי בדרום סודן הינם קבוצה אתנית קטנה המונה כ-100,000 אנשים. חייהם ועבודתם סובבים סביב הפרות שלהם, שנחשבות כרכושם. גברים ונערים חיים במחנה בקר ארעי שבו הפעילויות צפויות למדי. לקלרק הופתעה מעבודתם הקשה של הילדים, המעורבים ואף אחראים לעתים קרובות על המשימות במחנה ובסביבתו. ההתבוננות בהם הזכירה לה ציטוט מתוך אחד מספריה של ברברה קינגסולבר: "בקונגו יש רק שני גילאים: תינוקות שצריך לשאת אותם ואנשים שביכולתם לקום ולהגן על עצמם. אין שלבי ביניים. אין דבר כזה ילדוּת."

לוגו של וואטסאפ