EN

התערוכה השנתית של בוגרות ובוגרי "המרחב לצילום ואמנות" | שגית זלוף נמיר

בתערוכה מוצגות עבודות נבחרות, פרי יצירתם של בוגרות ובוגרי השנים א'-ד' ב"מרחב לצילום ואמנות".

תמונה עליונה: הילה מולד

העבודות שנבחרו מאפשרות הצצה לכמה מתחומי העניין שהעסיקו את היוצרות והיוצרים ב"מרחב", אשר התמודדו עם שאלות של אופני ייצוג דרך נושאים הנעים בין האישי לחברתי, כגון זיכרון, זהות ומִגדר.

מראשיתו, התחוללו ומתחוללים במדיום הצילום שינויים המשפיעים תדיר על האופן שבו אנו קוראים צילום ומגיבים באמצעותו לנעשה בעולם. מערכת היחסים ומאזן הכוחות בין הצלמת או הצלם למושא הצילום ולקהל מסתמנים כדינמיים ומשתנים.

לצילום יש תפקיד מכריע בעידן ה"התעוררות החברתית", המבקש מאיתנו לבחון מחדש מוסכמות ונורמות חברתיות, ודורש מאיתנו לחקור את נקודת המבט שדרכה אנו תופסים את המציאות האישית והחברתית שאנו חיים בה.

בהקשר לכך, כל מציגה ומציג עבדו במהלך השנה על נושא אישי בהקשר חברתי ותרבותי, ויצרו חיבור בין הפן הביוגרפי לאוניברסלי באמצעות שלל אופני הבעה, ביניהם: צילום מבוים, צילום מטופל, עבודה עם חומר ועוד.

כל גוף עבודות נרקם וגובש בתהליך ממושך עד שהפך לגוף עבודות בעל שפה קוהרנטית ועשירה.
מבין גופי העבודות נבחרו עבודות היוצרות חיבורים אפשריים, שלעיתים מעניקים קריאה מחודשת ומפתיעה לעבודות, ולעיתים אף מחדדים את עמדת המוצא של היוצרת או היוצר.

התערוכה בשיתוף ״המרחב לצילום ואמנות״

הצלמות המשתתפות:
יסמין ברדה פאר
אבריאלה עמית
דנה גור קרן
דבי מורג
תמר בנין
גלית רחמים
לין ממרן
נעם בן גוריון מוסרי
רעיה אלטמן
רבקה ספורטה
שושנה טראובה
שונית פלקו-זריצקי
סיגל טלמור
טל נחום
רונית שפירו
אדריאנה קרן
תמר ברנדווין
אורלי הראובני
רותי מידן
יוכבד אנגליסטר
מיטל משלנקה
לאל רייס
רינה שטרן
אסתי מידן
עדי ואן ולסן
עופרה רון מזור
מאיה חליבה אלון
ניצה נווה צבעוני
הילה מולד
ניקולאס וקסלר

לוגו של וואטסאפ