EN

שלושה צבעים שׁאני מכירה בעולם | קינסו בדה

יצירתה של קינסו בדה נעוצה בדילמה מתמדת ונצחית המתייחסת לאופן בו בני דורות שונים ובעלי רקע היסטורי שונה מצליחים לחיות זה לצד זה ולשתף פעולה בהיותם חלק ממערכות משפחתיות וקהילתיות. בדה מתעמתת עם מורשת הסוציאליזם והעבר הלא מדובר שיחד מייצרים מתחים בחברות מזרח-אירופאיות, תחת רשת הקשרים אישיים, קולקטיביים וסוציו-אקונומיים המשתנים ללא הרף. בדה בוחרת את המצולמים שלה במטרה לחשוף את היחסים האמביוולנטיים שילדים מקיימים עם הטראומות שנושאים הוריהם, בעודה מציגה מנקודת מבטה האישית בעיות ישנות וחדשות כאחד.

كينسو بيدا
هنغاريا
ثلاثة ألوان أعرفها في العالم
2019 – 2021

לוגו של וואטסאפ