EN

תאי מדידה | תערוכה קבוצתית

חללים/תאים להתלבשות־חירום, למי שמוכנים לנשול נשל – למצב שיש בו השלמה, חדרי החלפה (באנגלית) … תאי טרנספורמציה, מדים מסוג שמתמסר למידות: כי סוגרים פה את ה״גולף״, גם שם של ענף ספורט שעל פי רוב אינו קשור “למקומותינו”. התאים האינטימיים של רשת הקמעונאות במתחם ננטשו־עברו … והחדרונים הזמינו אותנו ליצור עמדות אישיות ותאי ניסוי־וידוי – הזדמנות לתצוגה – לפני ההיעלמות הנקודתית של ״השיטה״ והתאים הייעודיים.

אוצרת: סיגלית לנדאו
משתתפים: אייל סגל, יואב פיש, בר פרום, ינעם צימבליסטה , לירז פאנק, אורי קלוס, רוני קאופמן, יונתן הוניג (ישראל)

לוגו של וואטסאפ