EN

תפוחי אדמה במדים | טלי רצקר

שתי מהגרות, אם ובתה, נמצאות בקונפליקט תרבותי מתמשך עקב עלייתן לישראל מאוקראינה. תחושת הזרות לצד הסתגלות למנטליות המקומית טעונה במטען פוסט-סובייטי, בד בבד עם גילוי התרבות הישראלית. במקביל, השתיים עוברות תהליכים פנימיים ומגלות גם שם תחושות דומות של קרבה וריחוק. הבת הופכת להיות אם בעצמה, שינוי המציף שאלות של היסטוריה משפחתית, התבגרות וזקנה, מקורות אתניים ושייכות. ״תפוחי אדמה במדים״ – שהם תפוחי אדמה מבושלים בקליפתם – הינו מאכל עממי נפוץ במדינות ברית-המועצות לשעבר. בתחילת שנת 2022, רוסיה פתחה במלחמה נגד אוקראינה, והעיר מריופול, ממנה עלתה רצקר, נהרסה לגמרי. "העבודות שלי קיבלו היבט נוסף – הצורך להגן ולהילחם על הבית."

تالي ريتزكر
إسرائيل
البطاطس بالزي الرسمي
2021-2022

לוגו של וואטסאפ