EN

40X40 משנים מציאות | אלכס פרפורי

התערוכה "40X40 משנים מציאות" סוקרת 40 שנה של שינוי חברתי בישראל. התערוכה היא מחווה לאנשים ונשים שהובילו מהלכים משמעותיים בחברה הישראלית בארבעת העשורים האחרונים. היא פותחת חלון להתבוננות בדמויות וביוזמות שקידמו לעיתים מהפכות של ממש, ולא תמיד זכו להיות באור הזרקורים: יוזמות שצמחו מן השטח, על רקע משברי חיים, נוכח מציאות קשה אך עם תשוקה ויכולת לשנות ולהשפיע על החברה והמדינה.
צלמת הרחוב אלכס פרפורי יצאה למסע ברחבי הארץ, וצילמה פורטרטים של מנהיגות ומנהיגים חברתיים, בקרבת מקום מגוריהם או בזירת פעולתם, בעין מתבוננת, סקרנית ומכבדת.
סוגיות של הגירה, פערים בין פריפריה למרכז, אלימות נגד נשים, הממסד מול האזרח, זכויות אדם, הדרה ואפליה, צדק חברתי, גזענות, הכרה ותיקון, חברה משותפת ועוד – כל אלה באות לידי ביטוי בסיפורים האישיים ובצילומים של 40 מנהיגות ומנהיגים, המהווים יחד פסיפס עשיר של החברה הישראלית על מגוון הזהויות שלה.
התערוכה מציינת 40 שנה של פעילות ארגון שתיל מבית הקרן החדשה לישראל, הפועל לקידום צדק, שוויון ודמוקרטיה ומעניק שירותי תמיכה וייעוץ לארגונים ופעילים לשינוי חברתי.

בשיתוף שתיל – הקרן החדשה לישראל

עיצוב: סטודיו רה-לבנט

לוגו של וואטסאפ