EN

ENCLOSED | מיטל דור

במהלך שנת 2020, תקופת מגיפה מערערת, מיטל דור בחרה לעסוק בחוויה של אלו המתגוררים במקומות סגורים. דבר שהוביל אותה אל המחלקה הסגורה במרכז לבריאות הנפש ״לב השרון״, שם התמקדה בנוכחות ובעבודה המסורה של הצוות המטפל. ככל שהעזה להתקרב יותר, לראות, להרגיש ולהקשיב, התבהרה עבורה התחושה עד כמה הפעולות היומיומיות ״השקופות״ של הצוות הן הפעולות ההכרחיות והאנושיות ביותר, המגינות ומשמרות בכבוד את זהות מתמודדי הנפש, זו שאבדה עם הזמן. ביטויים של נתינה, מסירות ואהבה ללא תנאי, הצליחו לטלטל את דור ולרכך את התפיסות איתן הגיעה, וכמו כן להעצים את שבריריות החיים.

ميتال دور
إسرائيل
ENCLOSED
2020-2021

לוגו של וואטסאפ