EN

גיהנום של גן עדן | אנה פרנסיסקה לגאט

אוצרת: מיה ענר

אנה פרנסיסקה לגאט
גיהנום של גן עדן
2021-2022

"גיהנום של גן עדן" בוחן את הדואליות והאבסורד המזוהים עם המשטר הקומוניסטי ההונגרי משנות השבעים והשמונים של המאה העשרים. בהסתמך על זיכרונות עבר שהיא עצמה לא חוותה, לגאט בונה סצנות סימבוליות שבמרכזן הוריה, ושהיתכנותן מוטלת בספק. זכרונות העבר הספציפי הינם אבני יסוד בגיבוש זהותה של האמנית והחברה שבה היא חיה. בגישתה הדוקומנטרית ליצירת תצלומים מבוימים, לגאט מטשטשת את הגבולות בין זיכרון, בדיון ומציאות.

מעשה הצילום של לגאט מציף שאלות לגבי אופיה של הונגריה בה גדלו הוריה. האם היתה אכזרית ביחס למערב, אנושית ביחס לשכנותיה במזרח, או, מנקודת מבט עכשווית, רחוקה מן המציאות, אך בעלת חזות שובת-לב, לכאורה, על פי תצלומים ישנים. בקרב דור ההורים והסבים של האמנית, שיח העבר הוא לעתים קרובות נושא טָבּוּ. בשיתוף עם הוריה, לגאט מדמיינת ובונה אירועי עבר תוך שימת דגש על שימור העבר ועל תפקידו המשמעותי בהבנת ההווה וכינון העתיד.

בשיתוף שגרירות הונגריה

 

לוגו של וואטסאפ