EN

צילום: צבי קנוביץ

שיח גלריה בתערוכה שימור ופיתוח – נופי מורשת בישראל

30/11/22 בשעות 18:30 - 19:30

שיחי גלריה יתקיימו בחלל התערוכה ללא תשלום

לוגו של וואטסאפ