EN

צילום: עמנואל שן

שיח גלריה בתערוכות קהילת הצלמים של PHOTO IS:RAEL

1/12/22 בשעות 20:00 - 21:00

שיחי גלריה יתקיימו בחלל התערוכה ללא תשלום

לוגו של וואטסאפ