EN

צילום: מיכל חלבין

שיח גלריה בתערוכת המלחמה באוקראינה – במילים שלהם

24/11/22 בשעות 20:30 - 22:00

שיח גלריה עם האמנית מיכל חלבין והעיתונאית שני ליטמן אודות מסען המשותף לוורשה במרץ 2022, במהלכו תיעדו בצילום ובכתב את חוויותיהם של פליטים אוקראינים שהגיעו לפולין בעקבות המלחמה, ושל המשפחות הפולניות שהכניסו את הפליטים לביתן.
הכניסה חופשית

שיחי גלריה יתקיימו בחלל התערוכה

השיח יתקיים באנגלית

לוגו של וואטסאפ