EN

אנוש הרצליה

מכתב בבקבוק

שם מנחה – אמיר דורי

לאורך עשרות שנים נמצאו אלפי בקבוקים עם מכתבים לאורך חופי האוקיינוסים ברחבי העולם. הבקבוקים הושלכו לים על ידי ימאים או נוסעים שהפליגו לארצות רחוקות. הם נשלחו על מנת שיימצאו על ידי אחרים שישמעו את סיפורם של השולחים, ואולי תגדל סקרנותם וירצו לפגוש אותם ולהכיר את סיפורם מקרוב.
במסגרת פעילות PHOTO IS:VOICE עברנו תהליך של שיחות, צילום וכתיבה והגענו למסקנה שגם אנחנו במועדון אנוש הרצליה 'נשלח' מכתבים בבקבוקים, מטאפורית כמובן, וזאת על מנת שאתם, באי התערוכה, 'תמצאו' אותם, תקראו את המכתבים ותקבלו הצצה לחיינו. אולי תגדל סקרנותכם ותרצו לפגוש אותנו, מתוך רצון להכיר אותנו מקרוב ולשמוע את סיפורינו.

שמות האמנים המשתתפים
אלעד
איתי
עדי
לירון
שי
סיגל
אריה
אילן
יהונתן
יניב

 

 

 

לוגו של וואטסאפ