EN

אנוש ירושלים

מדברים את עצמנו

היופי שבשפת הצילום הוא שהיא אוניברסלית. הדימויים מאפשרים תקשורת מילולית ובלתי מילולית, מעוררים זיכרונות, נוגעים בנו רגשית, מפתחים את הדמיון, נותנים לנו אמונה ותקווה, שהסיפור יכול להשתנות. בזכות הדימויים, זכינו גם להכיר יותר מקרוב ולהזדהות עם האחר וגם להבין את עצמנו קצת יותר טוב ולהתחבר פנימה.
לפני כשנתיים החל מסענו המשותף. ולמרות שחצי השנה האחרונה היתה קצת אחרת, ולמרות התנאים שהשתנו, לא הפסקנו לצלם. צילמנו ייאוש, צילמנו תקווה – הכל בצל ההתמודדות. התמודדות עם החושך והכאב, עם הפחדים, עם אי הוודאות, עם החברה שמגדירה, ממסגרת, מתייחסת אל מתמודדי הנפש כשקופים. ובתוך כל זה, ניכר הניסיון למצוא איזון בין המציאות לבין השאיפות והחלומות.

שם המנחה: דורית מור נוריאל.
שמות האמנים: אהובי, אוריה, א., אנג'ל, דוד, יותם, מאיה, מעיין, נחום, אנונימי , צוריאל, שלומי.

 

לוגו של וואטסאפ