EN

אנוש עפולה

באנוש עפולה התחלנו להתבונן בפרטים הקטנים …
לשים לב לטיפת טל על העלה, לבקעים על קליפתו של גזע של העץ העומד בחצר, לאורות והצללים הנופלים על רצפת חיינו. לטיפת קפה שנשכחה ויצרה משהו חדש , מרענן!
לאפשרות לראות דברים גם אם המבט לא חד, גם אם מסך יורד, לאפשרות לשים במסגרת , לחתוך קטע, פיסת חיים ולתת לה מראה חדש. לראות דברים במבט אחר , שונה ממה שנכון ורגיל …
הגענו למפגש, הסתכלנו בעיניים , דיברנו חרישית, חייכנו , צילמנו ושיתפנו , חלקנו בינינו צילום שבא ממקום של חוויה … אין טוב או רע , יש הרגשה , תחושה, חוויה שהצילום מעלה בי …
נשוב לצלם ברגע שענני הפחד והאימה מקורונה ישקעו ויפנו את מקומם לאוויר צלול יותר .
באהבה לכל האנשים באנוש עפולה שאיפשרו לי לגעת בליבם ובהערכה גדולה לאמיר דורי שלא מניח לשכוח שהיו ויהיו גם זמנים אחרים. שושנה גנז

מנחה: שושנה גנז

שמות צלמים:
אורית
לאה
נעמי
שושנה

לוגו של וואטסאפ