EN

אנוש רמת השרון

נקודת מפגש

מנחה: רוני בר נחמד

במהלך השנים בהן אנחנו חברי המועדון נפגשים, התגבשנו לכדי קבוצה מלוכדת.
נקודת המפגש שמחברת בינינו מורכבת מערכים של חברות, תמיכה, עזרה הדדית, חמלה, הכלה וקבלה, בדיוק כמו שאנחנו.
המרחק הפיזי שהמציאות כופה עלינו מבודדת אותנו זה מזה, וחסר לנו כל כך מגע אנושי קרוב וחם, מפגש לרגע במגע מנחם.

משתתפים:

אבי
אופיר
אורנה
אילנה
איתי
אסתר
בוני
דליה
הדס
ולדיק
לאה
לירון
סיגל
עופרה
פולינה
רמי
תמר

 

לוגו של וואטסאפ