EN

בית חם עמותת יחדיו

הבתים החמים לנערות במצוקה, עמותת "יחדיו" בנגב הם מרכזי יום במגזר היהודי והבדווי לנערות בסיכון העלולות להתדרדר לעבריינות ולהיפלט מהמערכת הנורמטיבית. שנים עשר מתנדבים ומתנדבות הוכשרו ופעלו במקביל בשמונה בתים חמים במהלך חמישה חודשים. במסגרת פרויקט זה יצאו הנערות למסע מרתק לביטוי האישי של כל אחת ואחת מהן בניסיון לבחון עם עצמן מה הן רוצות לומר וללמוד להביע ולבטא את בדרך זו. השימוש בשפת הצילום אפשרה לנערות להתגבר על קשיי השפה, לרקום קשרים משמעותיים בינן לבין לצוות המתנדבים.

לאתר העמותה

לוגו של וואטסאפ