EN

בית ספר אופק הרצליה

המצלמה ואני

בית ספר אופק, פינה קסומה, אי של שפיות, קבלה, נתינה והרבה אהבה. צוות מורים ומדריכים העושים עבודת קודש במסירות ובאהבה.
זו כבר השנה השניה שאנחנו משתתפים בפסטיבל הצילום.
זו היתה חוויה אדירה לראות את היצירות של התלמידים מוצגות בגאווה לפני המשתתפים מכל העולם.
אנחנו ממשיכים ללמוד אחד על השניה. על הדברים האהובים עלינו, המקומות, הצבעים, החיים עצמם.
תודה ל-Photo isRael שנתנו לי את ההזדמנות ותודה לתלמידים ולצוות בית הספר על שיתוף הפעולה.
דברים שיוצאים מהלב ניכנסים אל הלב ולא תמיד צריך תיווך של דיבורים.

מנחה: יוכי לבנון
משתתפים: מתן ש. נועם צ. עילי ג. יונתן ט. יינון ק. מיכאל ע.ה. דניאל ג. יאשה ר. אריאל ו. גל פ. דוד חיים ז.ב. דן ס, יאיר ס.

 

לוגו של וואטסאפ