EN

בית ספר גיל, עוז 3 – נוער על הספקטרום האוטיסטי בתפקוד נמוך

כקבוצת צילום דינמית ופעילה. התחלנו במצלמה על חצובה ומהר מאוד עברנו לצילום באייפדים אישיים. התקדמנו לצילום אישי בשטח בית הספר.
התלמידים חשפו עולם אישי, במרחב משותף. משימות צילום איתן מתמודדים באמצעות טכניקות חדשות באופן עצמאי.
למרות הקשר שאינו מילולי התפתחה התנהלות ערה, עם שמחה, עיניים בורקות והרבה אהבה.

מנחות:
אורה בן יורם, עדיה בן-דוד.

תלמידים:
גאיה, איתי, אריאל, דניאל, סהר, שלמה, שגב.

מורים:
אתי ואורי, ומסייע: יעקב.

לשמיעת אודיו אודות קבוצתה של אורה בן יורם לחצו כאן

 

לשמיעת אודיו אודות קבוצתה של עדיה בן דוד לחצו כאן

לוגו של וואטסאפ