EN

בית ספר גיל – תל אביב

בעין המצלמה
מנקודת מבטם של קבוצת נערים בני 17 על הספקטרום האוטיסטי

שם המנחה:
פוני בז'זינסקי

שמות המשתתפים:
גיל אברהם
ריאהנה אדלהייד
מתן אלקלעי
יואב אפרתי
טהאר ג'רבוע
איתי לוי
פודי מטר
איתמר מעין
אלכסנדרה סירטקין
אמיר קרמחוב
מקס ריבלין

 

בכל שנה אנחנו נפגשים, קבוצת נערים ונערות על ספקטרום האוטיזם הלומדים בבית הספר.

מפגש עם הבלתי מוכר מלווה תמיד בחששות ודאגות, חשיפה אישית ומתח סמוי מהאופן שבו יתנהל המפגש הראשון הקובע את המשך דרכנו.
החשש הוסר מיד הודות לתלמידים, שגילו פתיחות, סקרנות ונכונות רבה להכיר אותי ולחוות דברים חדשים.
למדנו דברים חדשים בצילום. יצאנו לחקור את הסביבה הקרובה, את הצבעים ואת הטבע, כשכל אחד מנסה לשקף את נקודת המבט האישית שלו.
חשוב היה לאפשר לכל תלמיד להשמיע את קולו בדרכו שלו ובקצב שלו, וכן לתת לקבוצה להשמיע את קולה המשותף.
לפני יציאה לצילומים הקריאה היתה: "חושבים, מתבוננים, מצלמים ונהנים." אחד התלמידים הוסיף: "ומכבדים את המרחב הפרטי של כל תלמיד."
השיעור האחרון הוקדש לפרידה. האמון הרב שנוצר אפשר קרבה ופתיחות מצד כל אחד מהתלמידים, שביטאו בשיעור את תחושותיהם. מתוך שלל התמונות שצולמו בחרנו ביחד את התמונה אותה הם רוצים להציג.

סיכמנו בתערוכה קבוצתית מרגשת של התלמידים בבית הספר.

 

לוגו של וואטסאפ