EN

בית ספר רננים לחינוך מיוחד

בית ספר רננים הינו בית ספר אזורי לחינוך מיוחד הנמצא בקרית שמונה. בפרויקט השתתפו 6 תלמידים בגילאי 19 – 17. כאמצעי לפעילותם למדו התלמידים לתפעל ולהשתמש במכשירי IPAD. הפעילות אפשרה לתלמידים להתבונן על הסביבה הקיימת והמוכרת מזווית ראיה שונה ולמצוא בה נקודות מבט חדשות, אחרות ומרעננות. מיומנות אשר תמשיך ללוות אותם בחיי היום יום.

לאתר בית הספר

לוגו של וואטסאפ