EN

עמותת אנוש

הפעילות מתקיימת במרכז החברתי של עמותת אנוש בסניף הרצליה, המאפשר למתמודדים עם מוגבלות נפשית תהליכי שיקום חברתי ועשייה קבוצתית מהנה, תוך כדי שילובם בקהילה, במעגלי החברה, התעסוקה והמשפחה. במהלך הפרויקט רוכשים המשתתפים כלים בשפת הצילום אשר פותחים בפניהם אפיק נוסף לביטוי עצמי. שימוש בטלפונים הניידים כאמצעי תורם לנגישות ופשטות התהליך.

במהלך הפעילות עוסקים המשתתפים בנושא הזהות האישית והקבוצתית. המיקוד הוא בסביבתם הקרובה של המשתתפים: הבית הפרטי והקהילה הקרובה. המשתתפים מצלמים תמונות של עצמם ושל חפצים המייצגים אותם ומשמעותיים עבורם.

שנת פעילות: 2016-2019
מיקום: הרצליה
ארגון שותף: עמותת אנוש
אופי הקהילה: מתמודדי נפש
כמות משתתפים בפעילות: 10
גיל המשתתפים: 20-65
מנחה PHOTO IS:VOICE: אמיר דורי.

לוגו של וואטסאפ