EN

ותיקי מעלה אדומים מרכז יובלים

שם המנחה:
משה רוברטו לוי אשכנזי

שמות המשתתפים:
חיים הירשנברג
יהודית גודרד
מיכאל גודרד
לאה רובין חיים
סילויה שניאור
רינה מדעי
משה קלוש
רות חימוביץ
אבנר בנימיני
יעל בנימיני
לריזה גלפנד
שולמית לוי

הקהילה שהתגבשה יצרה קול איכותי וברור, והמסר שלנו "אפשר להתנדב בכל גיל". (בכל גיל אפשר להקים מדינה ולבנות אותה מחדש)
המטרה שלנו להביא למודעות העולם את היופי, את החיים המשתקף דרך הצילום ומעבר לכך גם מעיניי המצלם.
התהליך כלל לימוד תיאורטי איך לצלם, טכניקות צילום, שימוש בתוכנות לעיבוד תמונה. נחשפנו לצילומים של צלמים ישראלים מפורסמים וקיבלנו כלים מעשיים לעבודה עם מצלמות הטלפון הנייד ועוד הרבה…
למדנו צילום והתנדבנו. במסגרת פעילות קהילתית פעלנו לניקיון העיר, יצאנו כקבוצה לרחבת הישוב וניקינו.
יזמנו פעילות חינוכית נוספת עם נוער מיוחד למען מסר ברור נגד אלימות כלפי אזרחים ותיקים. ונצא לכל יוזמה אחרת שנדרש בעתיד.

לוגו של וואטסאפ