EN

חיבור מצולם דיגיתל + תל אביב

'בין סגור לפתוח'
20 מתושבי.ות תל אביב נפגשנו לראשונה בין סגר לסגר על גג העירייה בעת שקיעה מרהיבה מעל גגות העיר, החום נשבר, רוח קלילה נשבה וניפתח תהליך של עשייה, למידה, יצירה ודו שיח תמידי ביננו המנחות לבין חברי הקבוצה.
גילינו שם: תקווה, אופטימיות, בדידות, עצב, קודש וחול, חופש, סגירות ופתיחות, אחדות, געגועים, בנייה מול הרס, חוסר התחשבות, הצמדות לשגרה ועוד.
מתוך כל אלה עיצבנו קול קבוצתי משותף 'בין סגור לפתוח' , בו אתם צופים כאן בתערוכה, קול חזק וברור, המנסה להציג את הקיים ושואף לשינוי. קול המסרב לשקוע ורואה את האור.

שם המנחות:
דבורה חייצוק-שני
עפרה מורן קורניק

שמות הצלמים:
רפי שקל
רותי שקל
יונה אוסטר
יעל פקט
בן שישו אידה
יעקב אוסטר
אטל טור
יוסי סובה
דוד שימלביץ
אידה שימלביץ
מריאנה קרן
קובי דימנט
נעמי טנא כספי
שמואלביץ אשר
שושי קסטנבוים
צילה דיאמנט
צביה שרייבר
ריקי ויינברגר
ארנה תמיר
חנוך שגב

 

לוגו של וואטסאפ