EN

כפר עופרים, אלו"ט

כפר עופרים הינו בית ל-72 חברים עם אוטיזם הזוכים לליווי ולטיפול של צוות מקצועי מיומן ורגיש, שעושה עבודת קודש למען קידומם ולרווחתם. בכפר עובדים יחדיו ערבים ויהודים, חילונים ודתיים, ותיקים ומנוסים לצד צעירים בראשית דרכם – דוגמה מובהקת לפלורליזם אנושי מרגש. כולם עובדים למטרה אחת להיטיב את איכות החיים של החברים בכפר.
אל הצוות הזה מצטרפים מדי שנה מתנדבים מחו"ל, מגרמניה בעיקר, המגיעים לישראל לתקופת שירות ונחשפים אל האנשים בארץ, אל התרבות כאן ואל אורחות החיים שלנו. הם לומדים להכיר את העבודה בשטח, ותוך זמן קצר משתלבים בעבודתו של הצוות בכל תחומי הפעילות המקצועית והחברתית.
בפעילות השתתפו מתנדבים מגרמניה וברזיל והפגישות התקיימו בבתי הכפר בנוסף לטיול לג'סר א זרקא בו גרים מדריכים שעובדים בכפר.

שנת פעילות: 2018
מיקום: רמת השרון
ארגון שותף: כפר עופרים, אלו"ט
אופי הקהילה: מתנדבים מחו"ל הפועלים עם בוגרים על הספקטרום האוטיסטי
כמות משתתפים בפעילות: 10
גיל המשתתפים: 20-40
מנחות PHOTO IS:VOICE: ד"ר רבקה הלל לביאן ומיכל שריב.

עולמם של אנשים עם אוטיזם נתפס כמרוחק ומנותק, ובעיות התקשורת שלהם מורכבות למדי. והנה, מגיעים אנשים מקצווי עולם, דוברים שפות שונות, בני דתות שונות, מורגלים בהווי חיים אחר, נושאים עמם תרבויות מגוונות – ונוצר חיבור קרוב, כמעט בלתי נתפס, ביניהם לבין חברי הכפר. התמונות מגלות לנו יד מלטפת, שכם מוגשת לעזרה, מבט מלב אל לב. אין ספק שלפנינו עדות נדירה ליכולת לגשר על פערים אדירים, כאשר מתקיימת התכוונות לנתינה ולפתיחות הלב.
בעין צעירה ורגישה הם חושפים את עולמם וכיצד הם רואים את החברה הישראלית ואת החברים בכפר.

צילמה: Sofie Kahlert

לוגו של וואטסאפ