EN

מבקשי מקלט במתקן כליאה חולות

מתקן חולות הוקם על ידי ממשלת ישראל בשנת 2013 קילומטרים ספורים מגבול ישראל-מצרים ושוהים בו, ללא משפט, מבקשי מקלט מאפריקה. באמצעות שימוש בשפת הצילום, בחרו המשתתפים לייצג ולשתף את מציאות חייהם של מי שנכלאו ללא משפט בלב המדבר. התמונות מבקשות לבטא את שעובר על אותם אנשים צעירים שחלק ניכר מחייהם עבר עליהם במנוסה. הייאוש מתקופת הכליאה הממושכת שעולה מהתמונות מוצגת לצד געגועים למולדת שהשאירו מאחור והניסיון לקיים חיים חברתיים בין גדרות המתקן. עבדאללה, ברהנה, סלומון, אטחלטי, חגוס, ביימנט ותומס לקחו חלק בפרויקט זה בתקווה שקולם יוכל לאתגר ולהשפיע על השיח החברתי בנושא גורלם של אלפי מבקשי המקלט בארץ.

לאתר העמותה

לוגו של וואטסאפ