EN

מועדון גיל הזהב ביבנה

זכרונות

שם המנחה:
ציפי אור מאיר

שמות המשתתפים:
שמעון יטאח, מרסל כהן, פאני דוידה, אליהו יעקוב, אתי בניסטי

בפעילות במרכז לגיל הזהב ביבנה השתתפו חמישה אנשים שהתנסו בצילום בסמארטפון. עבור שניים מהם היתה זו התנסות ראשונה. מפגשי הצילום נועדו לפתוח בפניהם חלון אל שפת הצילום ולפתח אצלם את יכולת ההבעה סביב התמונות שצילמו.
המשתתפים הפתיעו בכל פעם מחדש בהתלהבות שלהם ממה שלמדו, ובניתוח התצלומים הם גילו יכולת הבחנה בפרטים שסייעה להם לספר סיפור שלם סביב התצלום.

לוגו של וואטסאפ