EN

מועדון גמלאים י"א, המחלקה לרווחת הוותיק אשדוד

הבחירה בשינוי

שם המנחה: אבירם אלישע

שמות המשתתפים:
אברהם כהן
בהלול אמן ליללמור
הלנה יוספני
חוה נעמי וייסמן
חיה סיני
יצחקי רחל
מירי פלורסקו הלפרין
מירי תמם
מתי סולומון
ניסים שליט
פרץ ליאת
רייכמן גריגורי

כל החיים שלנו הם תולדה של הבחירות שלנו.
החיים עד כה הם תוצר של הבחירות שעשינו עד היום, והחיים מרגע זה והלאה יהיו תוצאה של הבחירות שנעשה מעכשיו. הבחירות מגדירות אותנו, ״מפסלות״ ומעצבות אותנו מחדש.
חלק מהבחירות קשות, וחלקן קלות. יש לנו את החופש לבחור בחיים, לבחור לא לפחד, לבחור לאהוב, להתחשב בזולת ובסביבה, לבחור כיצד לראות את הדברים ועוד, כל זאת במגבלות הסביבה והחברה שלנו.
המודעות לבחירות שלנו מתחברת ללקיחת אחריות על החיים והסביבה שלנו.
המהלכים בהם אנחנו בוחרים משפיעים גם על הסובבים אותנו, וכך מעגלי ההשפעה מתרחבים, כמו אדוות במים, נוגעים ומשפיעים על עוד אנשים. במציאות הנוכחית, זו האחריות של כל אחד ואחת מאיתנו לבחור את הבחירה הנכונה ולהוביל שינוי אישי וחברתי. אנשים נוטים לחשוב שרק בחירות גדולות יוצרות שינוי – זו תפיסה שגויה.
לעיתים, הבחירות הקטנות הן אלה שיוצרות שינוי גדול. לכל פעולה יש מכפיל כוח אדיר.
בסופו של דבר, האנשים, ורק האנשים, הם אלה שעושים את כל ההבדל!

לוגו של וואטסאפ