EN

מתנ״ס שיקגו לוד

המרכז הערבי יהודי שיקגו פותח את דלותותיו למגוון פעילויות אשר מובנות ומותאמות לצרכים של הקהילות השונות המתגוררות בשכונת רמת אשכול. במסגרת הפרויקט הרחיבו המשתתפות את הידע והכלים לצילום וביטוי אישי באמצעות הטלפונים הסלולארים. דרך התבוננות בתמונות עולה כי שימת האחר במרכז והטיפול באחרים הוא חלק מרכזי ומהותי בחייהן של הנשים המשתתפות בפרויקט. חלק עיקרי מן התיעוד שלהן מתייחס לסביבתן הקרובה: ילדים, טבע. משתתפות הקבוצה הן נשים ערביות מוסלמיות המתגוררות בלוד, רובן ככולן נשואות ואמהות לילדים. דרך החוויה הצילומית וההתנסות לומדות המשתתפות לחפש שפה אישית אינדיבידואלית לביטוי אישי והשמעת "קול חדש"

לאתר מתנ״ס שיקגו לוד

לוגו של וואטסאפ